Live in Neunkirchen waren 2007 

2020      2019      2018      2017      2016      2015      2014      2013      2012      2011      2010      2009      2008     

Gerold Rudle • Gunkl • Reinhard Nowak

Gerold Rudle, Gunkl,
Reinhard Nowak

"1. Schwarzataler Kabarett Roas"
14. April 2007

Stelzhamma • René Harather & Friends • Landluft

Stelzhamma • René Harather & Friends • Landluft

5. Parkfest
20. und 21. Juli 2007
 

Sandra Pires"Destino"
14. September 2007
 

Martina Schwarzmann
"Deaf's a bissal mehra sei?"

13. Oktober 2007


Maya Hakvoort


"In My Life""
24. November 2007